Polskoniderlandzki.pl
Źródło – Polskoniderlandzki.pl

Tłumacz holenderskiego należy do grupy tłumaczy obecnie najbardziej pożądanych w naszym kraju. Ma to swoje podłoże w wieloletniej współpracy pomiędzy Polską a Holandią w strefie usługowej, zwłaszcza w przemyśle rolniczym. Wzrost gospodarczy oraz podniesienie się stopy życia na polskich terenach spowodowało na zwiększenie się zapotrzebowania w tej dziedzinie. Delegacje holenderskie, jak i polskie naprzemiennie odwiedzają swoje kraje oraz prowadzą różnego rodzaju konferencje oraz szkolenia mające na celu wymianę doświadczeń pomiędzy pracownikami z różnych krajów. Takie działanie powoduje rozwój pracownika, jak i poszerzenie jego wiedzy z potrzebnej tematyki oparte na poznawaniu sposobów pracy drugiej strony. Jednak, mimo traktowania języka angielskiego jako języka powszechnego, często potrzebny jest tłumacz holenderskiego, aby móc w sposób logiczny i zrozumiały wyjaśnić zagadnienia z dziedziny rolniczej i handlowej. Owszem, język angielski staje się coraz częściej „drugim językiem” w krajach europejskich – jednak pomimo efektów globalizacji języki rodzime nie zostały wyparte przez jeden, a wręcz zauważalny może być powrót do korzeni, w postaci pozostawania przy swoim języku. Toteż, tak niespodziewane działanie globalizacji spowodowało, iż tłumacze stali się niezwykle pożądaną grupą osób – co tyczy się głównie tych zajmujących się mniej powszechnymi językami, niż angielski.

Co ciekawe, zmniejszone pożądanie na rynku tłumaczy angielskich pozwala rozwijać się osobom, które poznały dany – mniej oblegany język – poprzez przebywanie w tymże kraju. Toteż tłumacz holenderskiego czy tłumacz skandynawskiego jest w stanie zarobić naprawdę dobre pieniądze, zwłaszcza jeżeli opanował zakres specjalistycznych słów, z wymaganej przez pracodawcę dziedziny. Dodatkowym atutem jest umiejętność posługiwania się paroma mniej znanymi językami – wyłączając angielski czy hiszpański które są obecnie jednymi z bardziej obleganych na wszelkiego rodzaju kursach. Z uwagi na to, iż Niemcy są naszym bliskim sąsiadem, prowadzonych jest z nimi wiele współprac oraz rodzajów handlu. Przekłada się to na duże zapotrzebowanie tłumacza w tej dziedzinie, który byłby w stanie nie tylko przełożyć na nasz język dane umowy czy artykuły, ale także swobodnie tłumaczyć rozmowę, jaka odbywa się pomiędzy przedstawicielami krajów.