Ustawowy obowiązek udzielenia pierwszej pomocy jest ważnym aspektem funkcjonowania w społeczeństwie. Kandydaci na kierowców, przygotowujący się do egzaminów na kursach zobligowani zostali do odbycia zajęć w ramach udzielenia pierwszej pomocy, jednak należy sobie uświadomić po pierwsze, że społeczeństwo nie składa się jedynie z kierowców, po drugie natomiast, że kierowca, który był słuchaczem elementów udzielenia pierwszej pomocy kilka lub kilkanaście lat temu, przez brak bezpośredniego kontaktu z zagadnieniem w teorii i praktyce, w przypadku sytuacji wymagającej zastosowania swojej wiedzy, w większości nie będzie w stanie pomóc osobie poszkodowanej.

Bardzo ważne dla zdobycia oraz utrwalenia swojej wiedzy w zakresie pierwszej pomocy jest regularne odbywanie szkoleń w tym zakresie – przypomina firma BHP-LEX. Szkolenie pierwsza pomoc nie ogranicza się do reanimacji osoby nieprzytomnej, z czym większości z nas kojarzy się udzielenie pierwszej pomocy, a dotyka szerokiego zagadnienia przypadków, mogących spotkać każdego z nas w codziennych sytuacjach.

Szkolenie pierwszej pomocy to zapoznanie się, dzięki wykwalifikowanej kadrze z podstawowymi sposobami reakcji w sytuacjach, kiedy zdarzenie w bezpośrednim otoczeniu wymaga interwencji medycznej, a pierwsza pomoc w pierwszych minutach po zajściu jest decydująca. Szkolenia poruszają również tematykę sytuacji, w których pomoc medycznego personelu jest niekonieczna, a pierwsza pomoc okazuje się wystarczającym sposobem reakcji (ukąszenia owadów, stłuczenia, otarcia, zadławienia, oparzenia pierwszego stopnia na niewielkiej powierzchni, podniesiona temperatura ciała, zatrucia przewodu pokarmowego…)

Szkolenie pierwszej pomocy jest bardzo wartościowe również z punktu widzenia odbiorcy, dlatego, iż przypomina, że przy udzieleniu pierwszej pomocy najważniejsze jest bezpieczeństwo osoby udzielającej, które powinno być sprawdzone w pierwszej kolejności. Szkolenie pierwszej pomocy to dążenie do opanowania schematów, które utrwalają się poprzez ćwiczenia praktyczne, by w sytuacji kryzysowej, nawet gdy logicze myślenie zawiedzie, umieć prawidłowo się zachować.