Wielu dobrych przedsiębiorców boryka się z poważnym problemem, który polega na niewypłacalności należności przez ich dłużników. Kiedy kontrahent nie chce się porozumieć, firma przymuszona jest podjąć bardziej kategoryczne kroki Na czym polega windykacja należności oraz jakie są jej następujące po sobie etapy?

Najpopularniejszym typem jest windykacja przedsądowa. Po pierwsze, ażeby zdyscyplinować dłużnika, a także zmotywować go do uiszczenia należności przedsiębiorcy często wysyłają skuteczne ponaglenia. Najbardziej zwyczajną formą przedsądowej windykacji długu jest wysyłanie listem poleconym na piśmie wezwania do zapłaty. Przedsiębiorcy często takie dobre wezwania piszą samemu. Czasami wspominają o konsekwencjach, które spotkają dłużnika, jeśli nie ureguluje długu w danym terminie. Ostatnie wezwanie do zapłaty powinno informować dłużnika, iż jeśli nie zapłaci długu, to sprawa zostanie skutecznie skierowana do sądu. Należy pamiętać, ażeby dokumentować wszystkie działania na tym etapie, bo będą one stanowiły poważny dowód w postępowaniu sądowniczym. Wszystkie te działania zabierają bardzo wiele czasu. Następnym krokiem, po wyczerpaniu wszystkich przedsądowych metod windykacji należności, jest wniesienie pozwu do stosownego sądu, procedura została opisana szerzej również tutaj https://www.strojekkancelaria.pl/windykacja.

Przedsiębiorcy często obawiają się postępowania sądowniczego, bo są przekonani o jego niebotycznych kosztach. Są to obawy bezzasadne, bo kosztami postępowania sądowniczego w gruncie rzeczy obciążany jest dłużnik. Trzeba też pamiętać, iż w przypadku skierowania sprawy do sądu wyjątkowo istotną rolę odgrywa czas, ponieważ roszczenie może się przedawnić. Po skutecznym dla nas wydaniu przez sąd orzeczenia o nakazie zapłaty, należy wystąpić do sądu o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności. Później, jeśli dłużnik nie odwoła się od decyzji sądu, wierzyciel powinien udać się do odpowiedniego komornika sądowego, który rozpocznie właściwe postępowanie egzekucyjne. Pamiętajmy, że im prędzej zaczniemy działać, tym mamy większą szansę na odzyskanie należności. Toteż warto rozpocząć działania już dzień po terminie zapłaty.