Jeżeli zyski z prowadzonej przez nas działalności nie rekompensują nam związanych z ich wygenerowaniem kosztów, musimy zastanowić się nad zawieszeniem lub nawet zamknięciem działalności. Jeżeli w trakcie prowadzenia firmy wpadliśmy w długi, powinniśmy ogłosić upadłość. To kiedy i jak ogłosić upadłość przedsiębiorstwa,  zależy od wielu różnych czynników. Zanim przystąpimy do złożenia wniosku o upadłość musimy bardzo dokładnie przeanalizować swoją sytuację i zapoznać się z przepisami prawa, które bardzo dokładnie regulują tryb w jakim powinno się to odbywać.

Wniosek o ogłoszenie upadłości.

Jeżeli zastanawiamy się nad tym jak ogłosić upadłość przedsiębiorstwa, prawdopodobnie popadliśmy w długi, których nie jesteśmy w stanie spłacić dzięki zyskom generowanym z prowadzonej działalności.  Powinniśmy więc złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Taki wniosek mogą również złożyć osoby lub firmy którymi jesteśmy winni pieniądze a więc nasi wierzyciele. Niezależnie od tego czy wniosek o ogłoszenie upadłości składanie jest przez dłużnika czy przez jego wierzycieli powinny na nim znaleźć się bardzo konkretne informacje.

We wniosku o ogłoszenie upadłości podajemy imię i nazwisko przedsiębiorcy którego firma stała się i niewypłacalna oraz jego adres zamieszkania. W przypadku osoby która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą bardzo często będzie tobie również siedziba firmy. W innych wypadkach musimy dodatkowo podać adres, pod którym prowadzona jest dana działalność. Osoby prywatne prowadzące działalność muszą również podać numer swojego wpisu do CEIDG. We wniosku opisują się również okoliczności, które skłaniają nas do ogłoszenia upadłości i które uzasadniają taką a nie inną decyzję(źródło http://www.paulewicz.pl/upadlosci-likwidacje/).

Sama procedura nie jest może szczególnie skomplikowana, niemniej jednak ogłoszenie upadłości na pewno wiąże się z wystarczająco dużym obciążeniem dla każdego przedsiębiorcy. Jest to z pewnością trudna sytuacja i warto wiedzieć jak ogłosić upadłość przedsiębiorstwa jeszcze zanim będziemy zmuszeni do podjęcia tego typu kroków.