W dzisiejszych czasach każdy z nas sam jest odpowiedzialny za swoją drogę zawodową. Każdy z nas musi samodzielnie zadbać o kształcenie, dokształcanie, ćwiczenie umiejętności personalnych czy biznesowych. Bo to one być może kiedyś zadecydują o awansie, a z pewnością będą miały wpływ na pozycję na rynku pracy czy w biznesie. Ponieważ aktualne tempo życia i nieustanna konkurencja ogranicza możliwości samodzielnego rozwoju powstała instytucja coachingu, a w nim coachingu biznesowego.

Cele coachingu biznesowego

Coaching biznesowy wcale nie musi dotyczyć wyłącznie biznesu, a raczej nie powinien. Rolą coacha, również biznesowego, nie jest bowiem ani nauczanie, ani trenowanie. Jego zadaniem jest taka stymulacja odbiorcy, by zdawał on sobie sprawę i nabrał pełnej świadomości swoich mocnych i słabych stron jako uczestnika rynku pracy czy biznesu. Podstawowym celem coachingu biznesowego jest w pierwszej kolejności zachęcanie odbiorcy przekazu do wprowadzenia zmian osobowości, postawy, stosunku do… i poprowadzenie go przez te zmiany. Aby proces ten miał szansę na powodzenie odbiorca musi być bezwzględnie zmotywowany na cel i absolutnie przekonany o słuszności wybranej drogi. *Fragment pochodzi ze strony Joanny Muszak – www.joannamuszak.pl.

Coaching biznesowy jako planowanie kariery zawodowej

Coaching biznesowy to też planowanie kariery. Zarówno wewnątrz firmy, w której aktualnie jest się zatrudnionym jak też w zupełnie nowych okolicznościach. Tylko odpowiednie przygotowanie mentalne, trening umiejętności interpersonalnych i kształcenie zdolności zawodowych pomoże i umożliwi płynne odnalezienie się na rynku pracy. Zdobyte umiejętności podczas sesji coachingu biznesowego umożliwią też uniezależnienie się od stosunku pracodawca/pracownik i samodzielne podjęcie działań biznesowych już na własną rękę. Coaching biznesowy podnosi bowiem poczucie wartości, pewności działań i zaufanie do swoich kompetencji. Wytycza ścieżki kariery wolne od ograniczeń przynajmniej mentalnych. Pomaga przeorganizować życie i karierę zawodową, pokazuję drogę wcześnie zupełnie niewidoczną.